li


MENU

li


PASEK INFORMACYJNY

NAJWIĘKSZE BANKI W JEDNYM MIEJSCU, AGROKREDYTY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI, POŻYCZKI NA MASZYNY, GOTÓWKA DLA GOSPODARSTWA - RATY MIESIĘCZNE, KWARTALNE, PÓŁROCZNE i ROCZNE

puste

FINANSOWANIE REALIZACJI KONTRAKTÓW SAMORZĄDOWYCH

Firmy bardzo często realizują swoje usługi na podstawie kontraktów, które poprzez przetargi ogłaszają jednostki samorządu terytorialnego poszukując wykonawców generalnych.W ten sposób realizowane są prace w wielu branżach: budowlanej, gastronomicznej, informatycznej, leśnej i szeregu innych. Bardzo często, aby wywiązać się z podjętych prac, firmy zmuszone są zainwestować spore środki na zakup materiałów, sprzętu, maszyn. Dobrze jest wiedzieć, że na rynku bankowym są rozwiązania, które bardzo pomagają przygotować się do realizowania takich robót,  będących bardzo często wielomilionowymi kontraktami.

KTO  MOŻE WNIOSKOWAĆ

Kredyt "przetarg" to produkt, o który mogą ubiegać się firmy będące na rynku minimum 2 lata, oraz które zrealizowały do tej pory przynajmniej dwa tego typu kontrakty. Bank wymaga bowiem przedstawienia pozytywnych opinii od zamawiającego o terminowej realizacji takich robót. Zabezpieczeniem takiego kredytu jest cesja na kontrakcie wystawiona na rzecz banku. Firma wnioskująca o kredyt do kwoty 1 mln złotych nie musi przedstawiać swoich dokumentów dochodowych. Wszystkie płatności wynikające z wykonanych prac związanych z kontraktem muszą trafić na rachunek firmy prowadzony w banku udzielającym kredytu.

ILE MOŻNA DOSTAĆ I JAK TO DZIAŁA?

W ramach kredytu można wnioskować o kwotę w wysokości do 70% wartości kontraktu netto. Jeżeli roboty są w trakcie realizacjo to można się starać o 70% wartości pozostałej części robót. Spłata kapitału  kredytu następuje z każdej faktury wystawionej przez wykonawcę, natomiast odsetki płatne są co miesiąc. Kredyt spłacany jest przez czas trwania kontraktu. Jeżeli kontrakt rozliczany jest jedną zbiorczą fakturą na koniec wykonanych prac to kapitał spłacany jest właśnie na koniec z tej faktury.

Dzięki takiemu rozwiązaniu można realizować dowolne inwestycje i zakupy. Kredyt jest uruchamiany w formie gotówki na konto.

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się tematem i kontaktu z nami.

Pozdrawiamy
Zespół Premium Direct