li


MENU

li


PASEK INFORMACYJNY

NAJWIĘKSZE BANKI W JEDNYM MIEJSCU, AGROKREDYTY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI, POŻYCZKI NA MASZYNY, GOTÓWKA DLA GOSPODARSTWA - RATY MIESIĘCZNE, KWARTALNE, PÓŁROCZNE i ROCZNE

puste

#JAK SFINANSOWAĆ MASZYNĘ Z PROW

PROW 2014-2020

Rolnicy czekają obecnie na ostateczną wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zakłada większe wspieranie młodych rolników, ma to wesprzeć wymianę pokoleniową w gospodarstwach, a także wspieranie konkurencyjności, innowacje oraz ekologię. Będą wspierane także bardziej niż poprzednio małe gospodarstwa, które mają szansę zbudować swoją pozycję poprzez modernizacje posiadanego sprzętu i zabudowań. Dla rolników, którzy korzystać będą z PROW 2014-2020 przygotowaliśmy możliwość finansowania zakupu wszelkiego rodzaju maszyn, która pomaga w realizacji przyznanej pomocy

Jak działa pożyczka rolnicza

Kredytujemy wszelkiego rodzaju maszyny, a w przypadku dotacji z PROW oczywiście nowe. Bank finansuje całą kwotę brutto. Rolnik nie musi wpłacać vatu do dostawcy. Kupowana maszyna jest oczywiście własnością rolnika. Jeżeli rolnik jest płatnikiem vat, to najpóźniej w 3 miesiącu odzyskuje go, a my w czwartym wkalkulowujemy jego wpłatę w harmonogram spłaty kapitału pożyczki. Do momentu wpłaty vatu możemy odroczyć spłatę kapitału pożyczki. W momencie uzyskania dotacji od ARiMR następuje wpłata uzyskanej pomocy. 
Jeżeli chodzi o spłatę rat, to mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Możliwe są raty miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne. Akceptujemy również dodatkowe wpłaty, np po żniwach. Spłata odsetek następuje oczywiście co miesiąc. Długość okresu zależy od rodzaju maszyny. W przypadku maszyn z własnym napędem rozłożymy płatności maksymalnie na 7 lat, natomiast pozostałe maszyny na 5 lat.
Ważną kwestią jest również udział własny, który w przypadku pożyczek na maszyny zazwyczaj oscyluje w graniach 3%-20%. W przypadku uzyskania dotacji z PROW udział własny może wynosić 0%.
Cena pożyczki jest niska. Średnio roczne koszty liczone na podstawie sumy odsetek w stosunku do zaciąganego kapitału oscylują w granicach od 2,8% do 4%. 
Zabezpieczeniem pożyczki jest oczywiście zastaw rejestrowy na kupowanym sprzęcie.

DOKUMENTY I PROCES

Wielu z Państwa obawia się pewnie zawiłych formalności. Na szczęście proces kredytowy jest bardzo prosty, a dokumenty wymagane bardzo podstawowe.

Po podpisaniu umowy z ARiMR i znalezieniu odpowiedniego sprzętu możemy przystąpić do działania. 

Umawiamy się z Wami na spotkanie, na którym omawiamy parametry oferty, przedstawiamy konkretną propozycję spłaty w postaci harmonogramu i kompletujemy wniosek. Spotkanie najczęściej odbywa się w gospodarwstwie, choć jeżeli macie Państwo życzenie przyjechać do nas, to możemy również spotkać się w Banku.

Poniżej podajemy listę wymaganych dokumentów:
1. Dowody osobiste współmałżonków
2. Nakaz płatniczy podatku za grunty wraz z potwierdzeniem wpłaty ostatniej raty
3. Odcinek zapłaty dwóch ostatnich składek KRUS
4. Dezycja o dopłatach
5. Polisa ubezpieczeniowa budynków
6. Przykładowe faktury sprzedaży
7. Umowa z ARiMR
8. Faktura proforma lub oferta handlowa na kupowaną maszynę.

Po skompletowaniu dokumentów i wypełnieniu wniosku w ciągu dwóch dni zapada decyzja kredytowa w Banku. Po decyzji i uzyskaniu przez Was faktury właściwej od dostawcy sprzętu możemy podpisać umowę kredytową. Kolejnym krokiem jest ustanowienie zastawu rejestrowego. Wszystkie formalności z tym związane załatwia pracownik Banku.
Uruchomienie kredytu następuje bezpośrednio na rachunek dostawcy maszyny. Na koniec odbieramy sprzęt. Proces jest zakończony.

Oczywiście pożyczka dotyczy również osób, które nie uzyskały dotacji z PROW. Należy wówczas doliczyć udział własny, który oscyluje w granicach od 3% do 20%.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy
Zespół Premium Direct