li


MENU

li


PASEK INFORMACYJNY

NAJWIĘKSZE BANKI W JEDNYM MIEJSCU, AGROKREDYTY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI, POŻYCZKI NA MASZYNY, GOTÓWKA DLA GOSPODARSTWA - RATY MIESIĘCZNE, KWARTALNE, PÓŁROCZNE i ROCZNE

puste

POMOC DLA ROLNIKÓW - DLACZEGO ROLNICY KORZYSTAJĄ Z KREDYTÓW?

Gospodarstwa rolne coraz częściej sięgają po różne formy finansowego wsparcia. Wiadomo do rozwoju gospodarstwa jak każdej innej firmy potrzebne są pieniądze, a te jak wiadomo nie rosną na drzewach. Rolnicy korzystają z kredytowania przez cały rok. Czasami wspierają się finansowaniem kilka razy w roku, a po uzyskaniu dopłat lub sprzedaży swoich produktów spłacają zobowiązanie całkowicie przed wynikającym z umowy czasem. 
Dzięki takiej możliwości oszczędzają sporą kwotę z nie zapłaconych odsetek, bank bowiem odsetki za pozostały okres spłaty umarza.


Z naszych wyliczeń wynika, że najwięcej produktów kredytowych rolnicy uruchamiają w okresach mniejszej aktywności przy pracach polowych, a więc na przełomie września i lutego oraz kwietnia i czerwca. Wtedy właśnie najwięcej inwestują w rozwój swoich gospodarstw, remontując i budując budynki inwentarskie, kupując ziemię, maszyny oraz powiększając inwentarz. Produkty z których korzystają są bardo różne, a ich wybór uzależniony jest od potrzeb i planów, które chcą zrealizować.

Rolnicy kupując maszyny, których ceny w tym czasie są niższe, korzystają z bardzo tanich pożyczek na nowe maszyny. Ich cena oraz elastyczne formy spłaty zachęcają gospodarzy do sukcesywnej wymiany parku maszynowego, który wyposażony w nowy sprzęt poprawia bardzo mocno efektywność prac polowych.

W przypadku zakupu inwentarza, budowy i remontu budynków najczęściej korzystają z uproszczonej procedury na uzyskanie taniego kredytu na dowolny cel, który nie wymaga od nich zastawiania hipoteki ziemi czy budynków. Bardzo pomaga tutaj również czas uzyskania, bo ten oscyluje w granicach od 2 do 7 dni.

Bardzo często używanym i polecanym przez rolników produktem jest również limit odnawialny. Umożliwia on dostęp do gotówki w każdym momencie bez konieczności składania wniosku kredytowego i oczekiwania na decyzję jeżeli nagle okaże się, że środki są gospodarstwu potrzebne. Wnioskujemy tylko raz i na okres nawet 3 lat mamy dostęp do środków w wysokości do 200.000zł. Oprocentowanie naliczane jest oczywiście tylko od kwoty wykorzystanej i na czas z jakiego ze środków korzystamy. Spłata następuje automatycznie z wpływów na rachunek bieżący.


W tym momencie rolnicy oczekują na informację co do ostatecznej formy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po złożeniu wniosków i uzyskaniu dotacji większość z nich będzie korzystała z form kredytowania. Przed nami więc okres wytężonej pracy i pomocy rolnikom w realizacji ich projektów.

Jeżeli macie plany rozwoju swoich gospodarstw i potrzebujecie wsparcia finansowego to prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.

Pozdrawiamy
Zespół Premium Direct