li


MENU

li


PASEK INFORMACYJNY

NAJWIĘKSZE BANKI W JEDNYM MIEJSCU, AGROKREDYTY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI, POŻYCZKI NA MASZYNY, GOTÓWKA DLA GOSPODARSTWA - RATY MIESIĘCZNE, KWARTALNE, PÓŁROCZNE i ROCZNE

puste

POŻYCZKA NA ZIEMIĘ ROLNĄ

ZIEMIA POŻĄDANA PRZEZ ROLNIKÓW

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać do tego, że inwestowanie przez rolników pieniędzy w ziemię jest uzasadnionym wydatkiem, który prędzej czy później przyniesie gospodarstwu wymierne korzyści. Jak jednak kupować grunty, kiedy ich cena rośnie i w tej chwili w niektórych regionach województwa warmińsko-mazurskiego osiąga poziom 90.000zł za hektar? Dodatkowo jest również towarem deficytowym. Ziemię można kupić od osób prywatnych oraz z ANR. Jak jednak sfinansować taki zakup, kiedy cena transakcji oscyluje często  w granicach kilkuset tysięcy lub nawet kilku milionów?

ROZWIĄZANIE - TANIA POŻYCZKA NA OKRES DO 30 LAT - PRAWIE JAK KREDYT PREFERENCYJNY


Aby wspomóc rolników w rozwoju ich gospodarstw jeden z największych banków w Polsce stworzył produkt, który bardzo ułatwia zakup ziemi.

Pożyczkę na grunty rolne możemy zaciągnąć na bardzo długi okres bo, nawet na 30 lat. To powoduje, że nawet bardzo kosztowna inwestycja nie zrujnuje rocznego budżetu, bo spłata rozłoży się na długi okres, przez co rata będzie niska. Zasady w tym przypadku są następujące. Kwoty do 200.000zł można rozkładać maksymalnie na okres 20 lat, natomiast wszystkie powyżej tej kwoty na maksymalny okres. Dodatkowo istotną informacją jest tutaj fakt, że rolnik przed całkowitą spłatą kredytu nie może mieć więcej niż 73 lata. Wynika z tego, że osoba która osiągnęła wiek 50 lat spłatę może rozłożyć maksymalnie na 23lata.

Oprocentowanie pożyczki składa się z marży i wiboru. Ten ostatni możemy wybrać pomiędzy jedno miesięcznym (aktualnie 1,67%) i trzy miesięcznym (aktualnie 1,73%). Marża oscyluje w okolicach 4,2%. Choć przy transakcjach powyżej 500.000zł można ją obniżyć o 1%. Dzięki długiemu okresowi średnioroczny koszt może wynosić nawet ok 2,5%. Za udzielenie pożyczki bank nalicza jednorazową prowizję w wysokości 1%.

FORMY SPŁATY I KARENCJA


Pożyczka na ziemię jest bardzo elastycznym produktem. Dzięki temu mogą z niej korzystać rolnicy, którzy mają comiesięczne wpływy np. ze sprzedaży mleka oraz ci, których profil produkcji to uprawy a więc wpływ ze sprzedaży pojawia się im dwa razy w roku.
Spłatę możemy więc ustalić w ratach stałych lub malejących, ale również kwartalnie, półrocznie, rocznie i oczywiście miesięcznie. Co ciekawe odsetki mogą być spłacane min raz na kwartał, a nie jak w przypadku większości podobnych produktów na maszyny, co miesiąc.
Dodatkowo bank przygotował możliwość karencji w spłacie kapitału, którego spłata może być odroczona nawet na okres 24 miesięcy.

WKŁAD WŁASNY I ZABEZPIECZENIE


Jak przy każdej pożyczce na maszyny oraz kredytach na zakup nieruchomości pojawia się i tutaj kwestia udziału własnego. Ten zaczyna się już od poziomu 1%. Aby skorzystać z tak niskiego wkładu należy przedstawić bankowi dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki na gruntach lub budynkach własnych na wartość 25% wartości zakupu. W przeciwnym razie bank będzie wymagał od rolnika 25% udziału własnego.
Zabezpieczeniem pożyczki jest oczywiście wpis do hipoteki kupowanej ziemi.

DECYZJA KREDYTOWA BEZ WYCENY ZIEMI


Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość oceny wniosku kredytowego i wygenerowania decyzji pożyczki przed wykonaniem wyceny ziemi, która wiąże się oczywiście z kosztem jej przygotowania. To powoduje, że rolnik opłaca wycenę dopiero w momencie, kiedy ma pewność otrzymania pożyczki oraz zna jej parametry cenowe, czyli w momencie kiedy jest pewny, że chce skorzystać z przygotowanej przez bank konkretnej propozycji cenowej.

MINIMUM DOKUMENTÓW


Rolnik, aby uzyskać produkt musi przedstawić podstawowe dokumenty.

LISTA DOKUMENTÓW DO DECYZJI

1. Dowody osobiste małżonków
2. Nakaz płatniczy podatku za grunty
3. Decyzje o dopłatach z dwóch ostatnich lat
4. Polisa ubezpieczeniowa budynków i OC gospodarstwa
5. Umowy dzierżawy gruntów - jeśli występują
6. Umowy kontraktacji - jeśli występują
7. Mapa ewidencyjna
8. Wypis i wyrys z rejestru gruntów
9. Umowa przedwstępna kupna sprzedaży ziemi

LISTA DOKUMENTÓW PO DECYZJI DO URUCHOMIENIA POŻYCZKI

1. Wycena gruntu

UMOWA KREDYTU

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej oraz spełnieniu jej warunków wskazanych przez analityka podpisujemy umowę kredytową. Umowa podpisywana jest bezpośrednio w banku lub w siedzibie klienta. Miejsce jej podpisania ustalamy z klientem. 

JAK SKORZYSTAĆ


W celu skorzystania z propozycji należy umówić się z nami na spotkanie. Spotkanie najczęściej odbywa się na terenie gospodarstwa. Jeżeli będą Państwo zainteresowani propozycją to sporządzimy z Państwem wniosek pożyczki oraz skompletujemy niezbędne dokumenty. Zapewniamy szybką decyzję kredytową.

PROPOZYCJA ALTERNATYWNA

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że posiadamy w ofercie również ofertę innego Banku. Różnicą zasadniczą jest tutaj udział własny, który wynosi 10%. Jeżeli więc nie dysponujecie 25% wkładem własnym, a dodatkowe zabezpieczenie nie wchodzi w grę z powodu wpisów do hipoteki lub innych powodów to jest to bardzo dobry sposób, aby uniknąć dużej wpłaty własnej. W tym przypadku Bank akceptuje również udział własny wynikający z umowy przedwstępnej pomiędzy kupującym i sprzedającym. Ważne jest tutaj również to, iż w przypadku zakupu gruntów nie zabudowanych wycenę Bank robi tylko i wyłącznie na podstawie wypisu z rejestru gruntów.

Jeżeli zainteresował Was ten temat, prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.

Pozdrawiamy
Zespół Premium Direct


źródo zdjęć: pixabay.com
#Kredyt na ziemię

KREDYT NA TRUDNE CZASY - MOŻLIWOŚĆ KONSOLIDOWANIA ZOBOWIĄZAŃ

Rok 2015 w branży rolnej przyniósł i przyniesie jeszcze wiele zmian. Zmiany te dotyczą dopłat bezpośrednich, zniesienia limitów na kwoty mleczne, rychłego wdrożenia PROW 2014-2020, a także spadków cen mleka oraz płodów rolnych. Sytuacja ta zaskoczyła wielu rolników. Wielu z nich, szczególnie tych prowadzących małe gospodarstwa rolne zastanawia się jak terminowo obsłuży swoje zobowiązania kredytowe, jeżeli ich sytuacja ekonomiczna pogorszy się jeszcze bardziej. Na rynku kredytowym są jednak narzędzia przydatne rolnikom, którzy przy małej produkcji mogą nie wytrzymać okresu spadku cen skupu. Chodzi tutaj o konsolidację posiadanych zobowiązań kredytowych i wydłużenie ich spłaty z niższym oprocentowaniem rocznym. 
W związku z tym chcemy zaproponować Państwu kredyt, którego emitentem jest jeden z największych banków w Polsce.

WARUNKI I OPROCENTOWANIE


Maksymalny przewidziany okres kredytowania to 15lat. Konsolidując jednak zobowiązania kredytowe w innych bankach spłatę możemy wydłużyć maksymalnie o 3 lata w stosunku do najdłużej spłacanego pierwotnego harmonogramu, tak więc posiadając kredyty na przykład na okres 5 lat spłata po konsolidacji może wynosić 8 lat. Jeżeli konsolidujemy 3 kredyty z czego najdłuższy rozłożony był na 10 lat, to harmonogram po konsolidacji może wynosić 13 lat.
Dużym udogodnieniem jest możliwość wyboru formy spłaty. Mamy trzy możliwości: spłata miesięczna, kwartalna oraz sezonowa. Dzięki temu każde gospodarstwo może dostosować sobie spłatę do charakterystyki produkcji i okresów zwiększonych wpływów ze sprzedaży.
Zdecydowanym walorem kredytu jest jego cena. Prowizja waha się w granicach od 2,5% do 4%, natomiast oprocentowanie nominalne od 5,1% do  7,41%. Licząc koszt średnioroczny oraz biorąc pod uwagę to, że raty kredytu są malejące (odsetki każdorazowo naliczane są od pozostałej części kapitału do spłaty, a więc po każdej jego spłacie, od kwoty mniejszej) do kredytu dopłacamy około 4% - 5% rocznie.

ZABEZPIECZENIE I PROCES KREDYTOWY


Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Bank zabezpiecza się na nieruchomościach należących do kredytobiorcy pod warunkiem, że są wolne od obciążeń. Mogą to być budynki gospodarcze, budynki mieszkalne, ziemia. Maksymalna kwota, którą można uzyskać to 65% wartości zabezpieczenia przy czym nie większa niż 1,5 mln zł dla nowych klientów oraz 3 mln zł dla klientów Banku. W trakcie procesu kredytowego Bank zleca wycenę jeżeli zabezpieczeniem są budynki. W przypadku ziemi wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie średnich, aktualnych cen z GUS.
Decyzja kredytowa zapada mniej więcej tydzień po złożeniu kompletnego wniosku. Po decyzji klient podpisuje umowę kredytową. Uruchomienie środków następuje po dokonaniu wpisów do hipoteki.

DOKUMENTY I WNIOSEK


Aby uzyskać kredyt należy skontaktować się z nami telefonicznie. Spotkanie najczęściej odbywa się w gospodarstwie. Tam przygotowujemy kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

LISTA DOKUMENTÓW


- dowody osobiste współmałżonków;
- nakaz płatniczy podatku za grunty;
- polisa ubezpieczeniowa budynków;
- decyzja o dopłatach bezpośrednich;
- umowy dzierżawy (jeśli występują);
- wyciąg z rachunku bieżącego z ostatnich 12 miesięcy;
- nr KW nieruchomości do zabezpieczenia;
- umowy kredytowe konsolidowanych kredytów (w przypadku celu konsolidacyjnego)


INNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRZYZNANEJ KWOTY


Konsolidacja zobowiązań jest tylko jednym z celów, na które można przeznaczyć uzyskaną kwotę. Pożyczka hipoteczna jest kredytem na cel dowolny. Pojawiają się więc tutaj cele inwestycyjne związane z nieruchomościami (maks. 15 lat), zakup majątku trwałego innego niż nieruchomości (maks. 10 lat) zakup gruntów (15 lat) oraz cele bieżące gospodarstwa, zakup zwierząt gospodarskich, (tutaj okres może wynosić maksymalnie 5lat). Jeżeli z kredytu realizujemy kilka celów okres spłaty dobierany jest według przeważającego.

Jeżeli zainteresował Państwa temat kredytu lub chcielibyście uzyskać więcej informacji to prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub mailowo.

źródło zdjęć: pixabay.com

kom. 798 495 596
e-mail: kredyty.rolnicze@gmail.com
Pozdrawiamy
Zespół Premium Direct

GOTÓWKA DLA ROLNIKÓW NAWET DO 300.000ZŁ

KREDYT DLA ROLNIKA NA CEL DOWOLNY


Na rynku jest bardzo dużo produktów kredytowych dla rolników. Niestety bardzo często, aby skorzystać z takiej oferty należy liczyć się z koniecznością zastawienia hipoteki lub ustanowienia innych dodatkowych zabezpieczeń. Nie zawsze klient jest w stanie spełnić te wymagania. Na szczęście na rynku jest produkt, który charakteryzuje się niskim oprocentowaniem oraz bardzo prostą procedurą, pozwalającą uzyskać nawet 300.000zł na cel dowolny bez zabezpieczeń rzeczowych. Kredyt można przeznaczyć na wszelkie wydatki związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

 

PARAMETRY KREDYTU

 

Maksymalny okres kredytowania to 5 lat. Dostępna kwota dla nowych klientów to 150.000zł, ale już po upływie 6 miesięcy od uzyskania pierwszego produktu klient może wnioskować o dodatkowe środki maksymalnie do kwoty 300.000zł. Mamy tutaj do czynienia z różnymi formami spłaty  w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Rolnicy mają możliwość wyboru pomiędzy płatnościami miesięcznymi, kwartalnymi i rocznymi. Oczywiście, w dowolnym momencie klient ma możliwość wcześniejszej, całkowitej spłaty kredytu. Jest to o tyle ważne, że w przypadku skorzystania z tej opcji anulowane są odsetki za pozostały okres spłaty. Klient oszczędza wówczas sporą kwotę pieniędzy. Średnioroczny koszt kredytu oscyluje w granicach pomiędzy 5% a 6,5% licząc wszystkie koszty w stosunku do zaciągniętego kapitału. To powoduje, że oferta kredytu jest bardzo korzystna.

DOKUMENTY I CZAS OCZEKIWANIA

 

Bardzo często pracownik banku przedstawia nam długą listę wymaganych dokumentów, a ich zebranie spędza nam sen z powiek. W tym przypadku jest zupełnie inaczej. Poniżej przedstawimy wszystkie niezbędne dokumenty, na podstawie których uzyskamy decyzję kredytową.

GOSPODARSTWO ROLNE - DOKUMENTY

Dowody osobiste współmałżonków (w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej)
- NIP
- Decyzja o dopłatach z ostatniego roku
- Aktualny nakaz płatniczy podatku za grunty
- Polisa ubezpieczeniowa budynków
- Umowa Dzierżawy (jeśli występuje)
- Wyciąg z rachunku bieżącego z 12 ostatnich miesięcy
- Oświadczenie dotyczące sprzedanych płodów rolnych - wypełniamy na miejscu

Po uzyskaniu wszystkich dokumentów decyzję kredytu uzyskamy w ciągu maksymalnie trzech dni, natomiast uruchomienie kredytu nastąpi w ciągu tygodnia od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel.

NAJCZĘSTSZE CELE WYDATKOWANIA PRZYZNANEJ KWOTY

- Zakup inwentarza
- Zakup maszyn używanych
- Zakup środków ochrony roślin
- Zakup materiału siewnego
- Remont i budowa budynków inwentarskich
- Bieżące koszty gospodarstwa
- Udział własny kredytów inwestycyjnych
- Paliwo
- Martwy okres

Jeżeli zainteresował Państwa temat kredytu lub chcielibyście uzyskać więcej informacji to prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub mailowo.

Prosimy również zwrócić uwagę na możliwość finansowania zakupu ziemi oraz maszyn rolniczych. Ciekawym rozwiązaniem jest też limit odnawialny w rachunku bieżącym, który można uzyskać na odnawialny okres 3 lat. Tutaj odsetki liczymy tylko od kwoty wykorzystanej. Maksymalna kwota dla nowego klienta to 150.000zł z możliwością powiększenia po 6 miesiącach o 100%.

Dostępny jest również kredyt w spłacie miesięcznej do 10 lat okresu kredytowania bez zabezpieczeń do kwoty 300.000zł

kom. 798 495 596
e-mail: kredyty.rolnicze@gmail.com

Pozdrawiamy
Zespół Premium Direct
http://www.premiumdirect.pl/p/blog-page_75.html

LEASING DLA FIRM

źróło: pixabay.com
CO WARTO WIEDZIEĆ PRZY WYBORZE ŹRÓDŁA

Przedsiębiorcy korzystają z różnych form finansowania swoich firm. Jednym z najczęściej wybieranych produktów jest leasing, który daje leasingobiorcy wiele korzyści. Poza jego niskim kosztem i prostą procedurą uzyskania, właściciel firmy płacąc miesięczne opłaty leasingowe obniża sobie należny podatek, ponieważ cała rata leasingowa jest dla niego kosztem prowadzenia działalności. Tak samo rzecz się ma pierwszej opłaty wstępnej oraz wykupu. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu bardzo popularnemu rozwiązaniu wspierającemu rozwój biznesu.

Firm leasingowych na rynku jest bardzo dużo. Poza leasingiem proponowanym przez banki, możemy z niego skorzystać w wielu firmach, które oferują nam możliwości finansowania różnego rodzaju przedmiotów. Na co jednak należy zwracać uwagę przy wyborze leasingodawcy?
Oprócz jednej z podstawowych cech produktu, czyli jego cenie, bardzo ważnym, a często najważniejszym zagadnieniem jest obsługa po sprzedażowa. Chodzi tu o wszelkie kwestie, które w trakcie obsługi leasingu przyjdzie nam załatwiać z leasingodawcą. Spotkaliśmy się z wieloma klientami, którzy na ten aspekt współpracy z firmą mocno narzekali. Mieli trudności w kontakcie z doradcą, wiele spraw musieli załatwiać z centralą firmy, a nie z lokalnym oddziałem, który leasingu udzielał. W momencie chwilowych trudności ze spłatą spotykały ich duże nieprzyjemności. Brak było możliwości polubownego załatwienia kwestii spornych.

W związku z powyższym wybraliśmy dla Państwa pewne źródło finansowania, którego dostawcą jest największy i najbardziej renomowany bank w Polsce, który dysponuje również największą ilością placówek i bardzo dobry dostępem do doradców leasingowych.

WARUNKI LEASINGU
źródło: Volvo

Finansować możemy wszelkiego rodzaju sprzęt specjalistyczny, maszyny, samochody osobowe, użytkowe, ciągniki siodłowe, naczepy, autobusy, maszyny budowlane, rolnicze i leśne typu Harwester, Forwarder, a także inne specjalistyczne przedmioty. O produkt mogą ubiegać się firmy, które istnieją na rynku przynajmniej 6 miesięcy. Przedmioty mogą być nowe jak również używane. W przypadku maszyn używanych wymagana jest dodatkowo wycena DEKRY.

Okres spłaty

3 - 7 lat - ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, maszyny rolnicze i leśne, pojazdy specjalistyczne;
2 - 5 lat - samochody osobowe i ciężarowe, wózki widłowe, motocykle, maszyny budowlane;

Hale stalowe rozbieralne, maszyny specjalistyczne, linie produkcyjne - do ustalenia indywidualnie;

Jeżeli wartość zakupu jest duża, a klient przedstawi nam kontrakt na dłuższy okres czasu możliwe jest wydłużenie okresu spłaty na maksymalnie 8 lat (maks. do zakończenia trwania kontraktu).

W przypadku przedmiotów używanych okres ustalamy indywidualnie.

źródło: Volvo
Udział własny i wykup

Parametry te ustalane są indywidualnie. W przypadku kiedy firma ma dobre wyniki finansowe, a kupowany sprzęt jest nowy możliwy jest "zerowy" udział własny. Najczęściej jednak firmy preferują ok 10% procent udziału własnego, którego zastosowanie obniża późniejszą miesięczną opłatę leasingową, a także stanowi dla firmy koszt uzyskania dochodu.


Lista dokumentów i proces

- dowody osobiste reprezentantów + małżonków (jeśli dotyczy)
- PIT/CIT z potwierdzeniem złożenia w US
- aktualny wydruk z KPiR/BILANS i RZiS
- oferta handlowa/faktura Pro-Forma na wnioskowany przedmiot
- licencja (dotyczy transportu)
- zaświadczenia o niezaleganiu

Po wcześniejszym ustaleniu warunków leasingu, spotykamy się z Państwem w celu wypełnienia wniosku oraz zebrania powyższych dokumentów. Decyzja kredytowa zapada w ciągu maksymalnie 2 dni. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Po wystawieniu faktury właściwej następuje rejestracja i ubezpieczenie przedmiotu, a następnie płatność za przedmiot i jego odbiór.

LEASING ZWROTNY

Poza tradycyjną formą leasingu dostępny jest też leasing zwrotny, a więc pewnego rodzaju refinansowanie zakupu przedmiotu. Można tutaj uzyskać maksymalnie 80% wartości posiadanego przedmiotu (wymagana jest wycena Dekry).
Warunki, procedura ubiegania się i lista niezbędnych dokumentów są tożsame z leasingiem operacyjnym.

Przypominamy Państwu również o możliwości finansowania kontraktów samorządowych oraz uzyskania gotówki na bieżącą działalność bez zabezpieczeń rzeczowych. Firmom z branży rolnej natomiast o możliwości finansowania zakupu ziemi.

Jeżeli zainteresował Państwa temat leasingu to zapraszamy do kontaktu z nami telefonicznie lub mailowo.

kom. 798 495 596
e-mail: kredytowaniefirm@gmail.com

Pozdrawiamy
Zespół Premium Direct
kom. 798 495 596PROW 2014-2020 Wdrożenie

Minister Rolnictwa - Marek Sawicki poinformował na zorganizowanej 22.01.2015 konferencji naukowej dotyczącej PROW 2014-2020, że ARiMR rusza z wdrożeniem programu. Jak zapewnił harmonogram wdrożenia poszczególnych działań programu jest już przygotowany i zostanie opublikowany w bieżącym tygodniu. Póki co Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą PROW 2014-2020. BROSZURA INFORMACYJNA PROW 2014-2020
Wydaje się więc, że lada moment będziemy mogli przystąpić do składania wniosków o dotacje, tym bardziej że minister Sawicki zapewnił że celem resortu jest uruchomienie najważniejszych działań programu już w II kwartale 2015 roku.

źródło: pixabay.com
Będziemy Państwa informować na bieżąco o aktualnych działaniach związanych z programem i przy okazji przypominamy o możliwościach realizacji PROW 2014-2020 i sfinansowania zakupu maszyn dotowanych ze środków UE

Mamy również kredyty inwestycyjne na budowę budynków inwentarskich.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z nami telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Pozdrawiamy
Zespół Premium Direct