li


MENU

li


PASEK INFORMACYJNY

NAJWIĘKSZE BANKI W JEDNYM MIEJSCU, AGROKREDYTY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI, POŻYCZKI NA MASZYNY, GOTÓWKA DLA GOSPODARSTWA - RATY MIESIĘCZNE, KWARTALNE, PÓŁROCZNE i ROCZNE

puste

KREDYT NA TRUDNE CZASY - MOŻLIWOŚĆ KONSOLIDOWANIA ZOBOWIĄZAŃ

Rok 2015 w branży rolnej przyniósł i przyniesie jeszcze wiele zmian. Zmiany te dotyczą dopłat bezpośrednich, zniesienia limitów na kwoty mleczne, rychłego wdrożenia PROW 2014-2020, a także spadków cen mleka oraz płodów rolnych. Sytuacja ta zaskoczyła wielu rolników. Wielu z nich, szczególnie tych prowadzących małe gospodarstwa rolne zastanawia się jak terminowo obsłuży swoje zobowiązania kredytowe, jeżeli ich sytuacja ekonomiczna pogorszy się jeszcze bardziej. Na rynku kredytowym są jednak narzędzia przydatne rolnikom, którzy przy małej produkcji mogą nie wytrzymać okresu spadku cen skupu. Chodzi tutaj o konsolidację posiadanych zobowiązań kredytowych i wydłużenie ich spłaty z niższym oprocentowaniem rocznym. 
W związku z tym chcemy zaproponować Państwu kredyt, którego emitentem jest jeden z największych banków w Polsce.

WARUNKI I OPROCENTOWANIE


Maksymalny przewidziany okres kredytowania to 15lat. Konsolidując jednak zobowiązania kredytowe w innych bankach spłatę możemy wydłużyć maksymalnie o 3 lata w stosunku do najdłużej spłacanego pierwotnego harmonogramu, tak więc posiadając kredyty na przykład na okres 5 lat spłata po konsolidacji może wynosić 8 lat. Jeżeli konsolidujemy 3 kredyty z czego najdłuższy rozłożony był na 10 lat, to harmonogram po konsolidacji może wynosić 13 lat.
Dużym udogodnieniem jest możliwość wyboru formy spłaty. Mamy trzy możliwości: spłata miesięczna, kwartalna oraz sezonowa. Dzięki temu każde gospodarstwo może dostosować sobie spłatę do charakterystyki produkcji i okresów zwiększonych wpływów ze sprzedaży.
Zdecydowanym walorem kredytu jest jego cena. Prowizja waha się w granicach od 2,5% do 4%, natomiast oprocentowanie nominalne od 5,1% do  7,41%. Licząc koszt średnioroczny oraz biorąc pod uwagę to, że raty kredytu są malejące (odsetki każdorazowo naliczane są od pozostałej części kapitału do spłaty, a więc po każdej jego spłacie, od kwoty mniejszej) do kredytu dopłacamy około 4% - 5% rocznie.

ZABEZPIECZENIE I PROCES KREDYTOWY


Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Bank zabezpiecza się na nieruchomościach należących do kredytobiorcy pod warunkiem, że są wolne od obciążeń. Mogą to być budynki gospodarcze, budynki mieszkalne, ziemia. Maksymalna kwota, którą można uzyskać to 65% wartości zabezpieczenia przy czym nie większa niż 1,5 mln zł dla nowych klientów oraz 3 mln zł dla klientów Banku. W trakcie procesu kredytowego Bank zleca wycenę jeżeli zabezpieczeniem są budynki. W przypadku ziemi wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie średnich, aktualnych cen z GUS.
Decyzja kredytowa zapada mniej więcej tydzień po złożeniu kompletnego wniosku. Po decyzji klient podpisuje umowę kredytową. Uruchomienie środków następuje po dokonaniu wpisów do hipoteki.

DOKUMENTY I WNIOSEK


Aby uzyskać kredyt należy skontaktować się z nami telefonicznie. Spotkanie najczęściej odbywa się w gospodarstwie. Tam przygotowujemy kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

LISTA DOKUMENTÓW


- dowody osobiste współmałżonków;
- nakaz płatniczy podatku za grunty;
- polisa ubezpieczeniowa budynków;
- decyzja o dopłatach bezpośrednich;
- umowy dzierżawy (jeśli występują);
- wyciąg z rachunku bieżącego z ostatnich 12 miesięcy;
- nr KW nieruchomości do zabezpieczenia;
- umowy kredytowe konsolidowanych kredytów (w przypadku celu konsolidacyjnego)


INNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRZYZNANEJ KWOTY


Konsolidacja zobowiązań jest tylko jednym z celów, na które można przeznaczyć uzyskaną kwotę. Pożyczka hipoteczna jest kredytem na cel dowolny. Pojawiają się więc tutaj cele inwestycyjne związane z nieruchomościami (maks. 15 lat), zakup majątku trwałego innego niż nieruchomości (maks. 10 lat) zakup gruntów (15 lat) oraz cele bieżące gospodarstwa, zakup zwierząt gospodarskich, (tutaj okres może wynosić maksymalnie 5lat). Jeżeli z kredytu realizujemy kilka celów okres spłaty dobierany jest według przeważającego.

Jeżeli zainteresował Państwa temat kredytu lub chcielibyście uzyskać więcej informacji to prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub mailowo.

źródło zdjęć: pixabay.com

kom. 798 495 596
e-mail: kredyty.rolnicze@gmail.com
Pozdrawiamy
Zespół Premium Direct