PASEK INFORMACYJNY

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ POŻYCZEK NA MASZYNY - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE ROLNICY *** GOTÓWKA DLA GOSPODARSTWA - RATY MIESIĘCZNE, KWARTALNE, PÓŁROCZNE i ROCZNE *** JEŻELI JESTEŚ DOSTAWCĄ MASZYN I POJAZDÓW ZAJRZYJ DO SEKCJI WSPÓŁPRACA

MENU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

K. Sądej - Premium Direct - PD - zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisów oraz wiadomości informacyjnych należących do PD obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.premiumdirect.pl/p/blog-page_12.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: PD nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swoich serwisów i wiadomości informacyjnych. Wiadomości te są poufne.

Korzystanie z mailowych powiadomień zatytułowanych E-INFORMATOR TWOJEGO GOSPODARSTWA jest całkowicie bezpłatne.

Jeśli nie zgadzają się Państwo  z Polityką Prywatności, proszę nie korzystać z wiadomości informacyjnych należących do PD.

 

Dane Osobowe


Dane, które podali Państwo podczas rejestracji w systemie powiadomień mailowych, a więc swoje imię i adres e-mail to dane, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły, a więc zapisanie się na listę osób otrzymujacych wiadomości e-mail zatytułowane E-INFORMATOR TWOJEGO GOSPODARSTWA

 

Subskrypcja bezpłatnych treści

 

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych wiadomości informacyjnych należących do PD wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail lub wyrażenia zgody na wypełnienie formularza przez PD w imieniu przyszłego subskrybenta/adresata.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej E-INFORMATORA. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi wiadomość informacyjną. Imię pozwala PD zwracać się do czytelników po imieniu.
Każdorazowo nowy subskrybent/adresat po dołączeniu do listy adresowej otrzyma maila z linkiem aktywacyjnym którego kliknięcie potwierdzi dołączenie do serwisu powiadomień mailowych E-INFORMATOR TWOJEGO GOSPODARSTWA.

Niezapowiedziane Wiadomości

 

PD zastrzega sobie prawo do wysyłania bezpłatnych i niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PD rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, wiadomości informacyjnych, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.

POZDRAWIAMY

www.premiumdirect.pl