li


MENU

li


PASEK INFORMACYJNY

NAJWIĘKSZE BANKI W JEDNYM MIEJSCU, AGROKREDYTY NA FINANSOWANIE INWESTYCJI, POŻYCZKI NA MASZYNY, GOTÓWKA DLA GOSPODARSTWA - RATY MIESIĘCZNE, KWARTALNE, PÓŁROCZNE i ROCZNE

puste

FIRMY

Kredyt dla firmy, leasing maszyn leśnych, Forwarder, Harwester, Skider,

PRODUKTY KREDYTOWE DLA FIRM


W dzisiejszych czasach bycie przedsiębiorcą to ciągłe wyzwania, napotykanie barykad i stałe podejmowanie niezbędnego ryzyka, aby osiągać sukces lub po prostu utrzymać się na rynku. Wiadomo nie od dziś, że bez inwestowania w rozwój firmy ciężko jest utrzymać wysoki poziom usług i walczyć z konkurencją, która jak wiadomo nie śpi. Dlatego też mamy dla Państwa specjalne rozwiązania, dzięki którym łatwiej będzie wykonać ten pierwszy krok w przód.


KREDYTY DLA FIRM


POŻYCZKA GOSPODARCZA NA CEL DOWOLNY

- Dla firm będących na rynku min. 2 lata
- Okres finansowania do 15 lat
- Cel dowolny
- Spłata w ratach miesięcznych (równych i malejących)
- Zabezpieczenie na nieruchomościach (LTV 70%), również na hipotece przejmowanej z innego  kredytu
- Możliwość wcześniejszej spłaty

KREDYT GOTÓWKOWY NA CEL DOWOLNY (kliknij i dowiedz się więcej)

- Dla firm będących na rynku min. 2 lata
- Okres finansowania do 5 lat
- Cel dowolny
- Spłata w ratach miesięcznych (równych i malejących)
- Bez zabezpieczeń hipotecznych do 150.000zł
- Gwarancja de minimis
- Możliwość wcześniejszej spłaty

LIMIT W RACHUNKU BIEŻĄCYM (kliknij i dowiedz się więcej)

- Dla firm będących na rynku min. 2 lata
- Okres finansowania do 3 lat
- Cel dowolny
- Spłata z wpływów na rachunek bieżący, odsetki płatne miesięcznie od kwoty wykorzystanej, po  okresie ważności spłata całkowita lub przedłużenie na  kolejny okres
- Bez zabezpieczeń hipotecznych do 200.000zł
- Gwarancja de minimis
- Możliwość wcześniejszej spłaty

KREDYT PRZETARG (Kontrakty z jednostkami budżetowymi) (kliknij i dowiedz się więcej)

- Dla firm będących na rynku min. 2 lata, które zrealizowały już min. 2 przetargi
- Maksymalna kwota 70% wartości kontraktu netto. Jeżeli kontrakt jest w trakcie trwania to  maksymalnie 70% wartości robót pozostających do realizacji.
- Okres finansowania do 2 lat, maksymalnie do czasu rozliczenia kontraktu.
- Cel dowolny
- Spłata odsetek co miesiąc. Kapitał spłacany jest z poszczególnych faktur z tytułu wykonywanych  robót. Na fakturze widnieje rachunek banku udzielającego kredyt. Nadwyżka z każdej faktury jest  rozksięgowywana na rachunek klienta.
- Zabezpieczeniem jest cesja na kontrakcie.
- Bez dokumentów finansowych do kwoty 1mln zł

LEASING (kliknij i dowiedz się więcej)

- Finansowanie zakupu pojazdów, maszyn, sprzętu
- Niski udział własny
- Długi okres finansowania
- Możliwość leasingowania przedmiotów używanych
- Dochody na oświadczenie
- Możliwość uzyskania leasingu przez nowe firmy.

Zapraszamy do kontaktu z nami telefonicznie lub mailowo. Wszelkich informacji udzielamy osobiście lub telefonicznie. W celu zebrania wymaganych dokumentów dojeżdżamy do Państwa gdzie dopełniamy wszystkich formalności. Podpisanie umowy w zależności od Państwa preferencji następuje w siedzibie firmy lub bezpośrednio w oddziale banku.

Czekamy na Was
Zespół Premium Direct

Kredyty dla rolników